VALPAR 2021

Planerad parning i februari mellan

Buzzkills Bess

Och

Mallekrafts K-Jubel